KAJ JE ZNAKOPIS? Znakopis (angl. SignWriting) je eden med najbolj uveljavljenimi sistemi za zapisovanje znakovnih jezikov. Njegova značilnost je univerzalnost, kar pomeni da v njem lahko zapisujemo vse znakovne jezike. Ustanoviteljica znakopisa je Valerie Sutton, ki je v mladosti bila profesionalna plesalka baleta. Leta 1972 je Valerie Sutton razvila sistem DanceWriting, v katerem je začela zapisovati gibe in položaj telesa pri plesu. Dve leti pozneje, leta 1974, je razvila še univerzalni sistem za zapisovanje znakovnih jezikov SignWriting. Po štiridesetih letih je znakopis v uporabi v številnih državah sveta. Od leta 2013 smo v Sloveniji za znakopis zainteresirani v Pastorali gluhih in naglušnih Slovenije. 1.                                               Slovenski znakovni jezik                             Slovar                       Besedila Slovenian Sign Language     2. SignPuddle Online v2.0 Slovar Slovenia prevod besedila v znakopis     3. SignWriting in Slovenia    ameriška spletna stran o znakopisu v Sloveniji   3. Symposium 2014 40 Presentations svetovni simpozij o znakopisu (julij 2014)        https://www.pgns.si/index.php/content/display/99