Skupina za znakovni jezik-teološko izrazoslovje deluje znotraj PGNS z namenom, da bi ustvarjala kretnje s področja teologije in verskega izrazoslovja. V SZJ je veliko takih izrazov, za katere še dan danes nimamo ustreznih kretenj in se jih zato črkuje ali pa se zanje uporabljajo kretnje za besede s podobno fonetično strukturo, za ketere že imamo čretnje (npr. poskus-poskušati-skušnjava). S takimi kretnjami ali pa s črkovanjem je Gluhim in Naglušnim nemogoče posredovati sporočilnosti posameznega krščanskega, oziroma teološkega izraza. Versko področje zelo bpestro s svojim izrazoslovjem. Tako se lahko zgodi, da se pri  prevajanju verske ali teološke vsebine tolmač za SZJ znajde v zelo nelagodnem položaju. V slovenski znakovni jezik še vedno težko prevedemo posamezne versko-teološke pojme, saj zanje nimamo uradne kretnje. Zato se marsikateri verski izraz prevajajo v prenešenem pomenu, kar je za tolmačenje v SZJ nekaj čisto navadnega. Do decembra 2013 v slovenskem znakovnem jeziku nismo imeli enotne kretnje niti za besedo kristjan ne katoličan, če upoštevamo, da je krščanstvo v Sloveniji vendar tradicionalna in najbolj uveljavljena veroizpoved. Iz tega razloga smo znotraj PGNS novembra 2013 ustanovili delovno skupino z namenom ustvariti kretnje s področja teologije in krščanskega izazoslovja za izraze za katere še nimamo ustreznih kretenj. Delovno skupino sestavljamo Gluhi in Naglušni, tolmači za SZJ, teologi in en jezikoslovec. https://www.pgns.si/index.php/content/display/98