O znakopisu v Sloveniji O našem delu pišejo tudi nekatere tuje spletne strani. Na spodnji povezavi si lahko preberete, kaj je o našem delu dosegljivo na ameriški spletni starni http://www.signwriting.org   O znakopisu v Sloveniji   Simpozij o znakopisu 2014   referat: Liturgija in znakopis (v angleščini)    https://www.pgns.si/index.php/content/display/97