Lingvistični vodnik po znakopisu/gibopisu Obve&scaron;čamo vas, da je iz&scaron;el prevod priročnika za zapisovanje znakovnega jezika v znakopisu (založba: Salve, d.o.o.). Naslov izvirnika se glasi: A Cross-Linguistic Guide to SignWriting. Napisala sta ga Stephen Parkhurst in Dianne Parkhurst. Avtorja sta &scaron;panca in sta v svojem izvirniku v angle&scaron;čini uporabila primere iz &scaron;panskega znakovnega jezika (LSA). S soglasjem avtorjev in ustanoviteljice znakopisa Valerie Sutton, je slovenski prevod obogaten s &scaron;tevilnimi primeri kretenj iz slovesnkega znakovenga jezika (SZJ). Priročnik je dosegljiv v trgovini založbe Salve v Ljubljani na Rakovniku. Cena priročnika je 20,00 &euro; (v znesek je vračunan DDV). Priročnik omogoča, da se slovenskega znakovenga jezika lahko učimo samostojno in pri tem osvojimo ve&scaron;čino zapisovanja kretenj v znakopisu.https://www.pgns.si/index.php/content/display/92<![CDATA[]]>