Slovar Spodnji slovar vsebuje nad 2.800 znakov slovenskega znakovnega jezika, ki so zapisani v znakopisu. Slovar nastaja na ameriški spletni strani http://www.signbank.org  in je sestavni del spletne banke znakovnih jezikov.   Slovar slovenskega znakovenga jezika v znakopisuhttps://www.pgns.si/index.php/content/display/82