molitve v znakopisu Molitev je zapisana na spletnem programu, ki je dosegljiv na nem&scaron;ki spletni strani delegs.de. OČE NA&Scaron; (pdf) &nbsp; https://www.pgns.si/index.php/content/display/77<![CDATA[NICEJSKO-CARIGRAJSKA VEROIZPOVED]]><![CDATA[KAKO SE POKRIŽAMO V ZNAKOVNEM JEZIKU]]><![CDATA[ZDRAVA MARIJA]]><![CDATA[OČE NAŠ]]>