POSLANSTVO PGNS duhovna in zakramentalna oskrba Gluhih in Naglušnih in naših slišečih svojcev, kateheze, priprava Gluhih in Naglušnih na prejem svetih zakramentov, duhovno vodstvo, izobraževanja Gluhih in Naglušnih, razvoj unikuma kulture Gluhih in Naglušnih, razvoj SZJ na področju verskega izrazoslovja in teologije, usposabljanje bogoslovcev in duhovnikov za pastoralno delo z Gluhimi in Naglušnimi, usposabljanje animatorjev za delo z Gluhimi in Naglušnimi, ozaveščanje slišečih glede pomena SZJ za Gluhe in Naglušne, opismenjevanje gluhih in ostalih intersentov v znakopisu (SignWriting), ki upošteva miselni sistem slovenskega znakovnega jezika, izdajanje revije Filipov glasnik, zgibank in brošur, prilagoditev obstoječih molitvenih obrazcev v miselni sistem SZJ in njihov natis, romanja in izleti, pomoč družinam v stiski v sodelovanju z župnijsko Karitas, svetovanja. https://www.pgns.si/index.php/content/display/68