ZNAKOPIS Znakopis (angl. SignWriting) je eden med najbolj uveljavljenimi sistemi za zapisovanje znakovnih jezikov. Njegova značilnost je univerzalnost, kar pomeni da v njem lahko zapisujemo vse znakovne jezike. Ustanoviteljica znakopisa je Valerie Sutton, ki je v mladosti bila profesionalna plesalka baleta. Leta 1972 je Valerie Sutton razvila sistem DanceWriting, v katerem je začela zapisovati gibe in položaj telesa pri plesu. Dve leti pozneje, leta 1974, je razvila &scaron;e univerzalni sistem za zapisovanje znakovnih jezikov SignWriting. Po &scaron;tiridesetih letih je znakopis v uporabi v &scaron;tevilnih državah sveta. Od leta 2013 smo v Sloveniji za znakopis zainteresirani v Pastorali gluhih in naglu&scaron;nih Slovenije. 1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Slovenski znakovni jezik&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Slovar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Besedila Slovenian Sign Language &nbsp; &nbsp; 2. &nbsp; SignWriting in Slovenia &nbsp;&nbsp; ameri&scaron;ka spletna stran o znakopisu v Sloveniji &nbsp; 3. Symposium 2014 40 Presentations svetovni simpozij o znakopisu (julij 2014) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;https://www.pgns.si/index.php/content/display/64<![CDATA[KAJ JE ZNAKOPIS?]]><![CDATA[DRUGI O ZNAKOPISU V SLOVENIJI]]><![CDATA[LITERATURA ]]><![CDATA[PROGRAMI ZA ZAPISOVANJE SZJ]]><![CDATA[video predstavitev]]>