KULTIRNI VEČER OB MATERINSKEM DNEVU Na kulturnem večeru, ki smo ga ob materinskem dnevu, 25.03.2014, organizirali v Slomškovem domu župnije Ljubljana-Črnuče, smo širši javnosti  predstavili zapisovanje slovenskega znakovnega jezika v znakopisu (angl. SignWriting). Znakopis je v svetu v uporabi že 40 let. Med predstavitvijo smo vzpostavili Skype povezavo z ustanoviteljico znakopisa, z gospo Valerie Sutton, ki živi v Kaliforniji. Predstavitve so se udeležili gluhi in naglušni, učitelji ter vzgojitelji, ki delujejo v ljubljanskem Zavodu za gluhe in naglušne, tolmači za slovenski znakovni jezik (SZJ), župljani in ostali gosti. Ob tej priložnosti smo izdali prevod priročnika Lingvistični vodnik po znakopisu/gibopisu. Vabljeni k ogledu predstavitve znakopisa!    https://www.pgns.si/index.php/content/display/18