Molitev Molitev je zapisana v spletnem programu DELEGS EDITOR, ki je dosegljiv na nemški spletni strani delegs.de. v znakopisu  https://www.pgns.si/index.php/content/display/104