OPIS Pastorala Gluhih in Naglušnih Slovenije (PGNS) je kategorialna pastorala Cerkve na Slovenskem*. NASLOVNIKI Trojno poslanstvo Cerkve -oznanjevanje, bogoslužje, služenje- namenjamo jezikovni manjšini Gluhih in Naglušnih katoličanov, svojcem in prijateljem Gluhih in Naglušnih ter tolmačem za slovenski znakovni jezik (SZJ). URADNA JEZIKA Slovenski znakovni jezik (SZJ) in slovenščina. Naše dejavnosti izvajamo: 1. neposredno v SZJ, 2. v kretani slovenščini, 3. s pomočjo tolmačev za SZJ. ZAPISOVANJE SZJ Prizadevamo se za uveljavljanje ZNAKOPISA, ki je univerzalen in trenutno najbolj prikladen sistem za zapisovanje znakovnih jezikov. ORGANIZACIJA PGNS vodi vikar, ki ga za določen čas imenuje Slovenska škofovska konferenca (SŠK). PRAVNI STATUS PGNS ni pravna oseba. Delujemo v sklopu medškofijskega odbora za pastoralo zdravja. ZAVETNIK PGNS Sveti Filip Smaldone. GODOVNI DAN 4. junij.   *Kategorialna pastorala je tista dejavnost Cerkve, ki je namenjena posebnim skupinam prebivalstva. V vednost: 1. v Pastorali Gluhih in Naglušnih Slovenije oseb, ki so prikrajšani za sluh, ne obravnavamo z medicinskega, ampak z jezikovno-kulturnega stališča. Po zakonu Republike Slovenije (g)luhi in (n)aglušni sodimo v jezikovno manjšino. Kadar govorimo o gluhih in naglušnih kot o jezikovno-kulturni entiteti, takrat pri nas besedi Gluhi in Naglušni zapisujemo z veliko začetnico, 2. v Cerkvi na Slovenskem poznamo: bolniško pastoralo, pastoralo vojakov in njihovih družin, zaporniško pastoralo, pastoralo Gluhih in Naglušnih, ... Vsaka izmed njih naslovnikom posreduje enako vsebino, a z lastnim metodološkim pristopom.   Zgibanka: PGNS  http://www.pgns.si/index.php/content/display/69