"Razlog zakaj je znakopis tako pomemeben je v tem: ko bo mogoče zapisovati oba jezika (govorni in znakovni) ju bomo lažje primerjali in razumeli." (Vallerie Sutton)   Poznamo več sistemov za zapisovanje znakovnih jezikov, med katerimi so najbolj znani: znakopis (SignWriting - SW), hamburški zapisovalni sistem (Hamburg Notation Sistem - HNS), Stokoev zapis (Stokoe Notaion – SN), zapisovalni sistem si5s ... Stokoev zapis in sistem si5s se uporabljata le za zapisovanje ameriškega znakovnega jezika (ASL). Hamburški sistem in znakopis sta sistema v katera je mogoče zapisovati kateri koli znakovni jezik na svetu. Med tem, ko se hamburški sistem ne uporablja toliko za zapisovanje znakovnega besedila, je znakopis prav temu namenjen.   Povezava: različni sistemi za zapisovanje znakovnih jezikov.http://www.pgns.si/index.php/content/display/65