ZNAKOPIS ZNAKOPIS (angl. SignWriting) je pojem s katerim v sloven&scaron;čini poimenujemo zapisovanje znakovnega jezika v sistemu, ki ga je leta 1974 razvila Valerie Sutton.Tako kot v govornih jezikih črke predstavljajo foneme, tako znaki v ZNAKOPISU predstavljajo gibe rok, telesa in ostale sestavine znakovnega jezika. ZNAKOPIS je pravzaprav piktogram. S pomočjo abstraktnih znakov v njem zapisujemo kretnje znakovnega jezika. Osnovno pravilo v ZNAKOPISU je, da ko zapisujemo položaj in držo rok, jih vedno zapisujemo z vidika, kako mi vidimo svoje roke med kretnjo in ne kako jih vidi opazovalec. Ko zapisujemo kretnje drugega se vedno postavimo v položaj tistega, ki kreta tj. v položaj kretalca. Da bi vam predstavili, kako poteka zapisovanje v ZNAKOPISU se osredotočimo na dve kretnji v SZJ in ju poskusimo zapisati z znaki. &nbsp; 1. ZNAK Znak predstavlja zapisano kretnjo, ki v sloven&scaron;čini pomeni ZAPISOVATI KRETNJE (dobeseden prevod: KRETNJE PISATI) . OPIS KRETNJE Kretnja sama je sestavljena je iz dveh kretenj: KRETNJE/KRETATI in PISATI. Kljub temu jo v ZNAKOPISU zapi&scaron;emo z enim samim znakom. RAZLAGA ZNAKA Znak je sestavljen iz 9 simbolov:&nbsp; 1. - leva roka navpično, 2. - desna roka navpično, 3. - gib z levo roko, 4. - gib z desno roko, 5. - izmeničen gib obeh rok, 6. - vodoraven položaj leve roke (dlan navzgor), 7. - vodoraven položaj desne roke (hrbet roke navzgor), 8. - način stika med desno in levo roko, 9. - smer giba desne roke. &nbsp; 2. ZNAK Znak predstavlja zapisano kretnjo, ki v sloven&scaron;čini pomeni ZNAKOPIS (dobeseden prevod: ZNAK PISATI) . OPIS KRETNJE Tudi ta kretnja je sestavljena iz dveh kretenj: ZNAK in PISATI. V ZNAKOPISU jo zapi&scaron;emo z enim znakom. RAZLAGA ZNAKA Znak je sestavljen iz 7 simbolov: 1.&nbsp; -&nbsp; leva roka vodoravno (dlan navzgor), 2. - desna roka (hrbet roke navzgor), 3 - način stika med desno in levo roko, 4. - vodoraven položaj leve roke (dlan navzgor), 5. - vodoraven položaj desne roke (hrbet roke navzgor), 6. - način stika med desno in levo roko, 7. - smer giba desne roke. &nbsp; Več informacij o znakopisu na naslednjih povezavah: - Priročnik za učenje zapisovanja znakovnega jezika v ZNAKOPISU, - ABECEDA: latinica/enoročna/znakopis, - banka znakovnih jezikov, ki se zapisujejo v ZNAKOPISU, - slovar SZJ v znakopisu. - zapisovanje znakovnega jezika v ZNAKOPISUhttp://www.pgns.si/index.php/content/display/51<![CDATA[ZNAKOPIS NA SPLETU]]>